download Created with Sketch.
Ladda ner excel
MSEK202020192018201720162015
Nyckeltal
Rörelseintäkter 7 7977 4676 7256 5566 3625 655
Resultatmått
Rörelseresultat 471369391316329312
Periodens resultat 262188245194170114
Resultat per aktie, kr 4,943,544,623,642,870,61
Resultat per aktie, SEK, före utspädning
Resultat per aktie, SEK, efter utspädning
Marginalmått
Rörelsemarginal 6,04,95,84,85,25,6
Kapitalstruktur
Soliditet, % 29,328,041,137,334,828,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,15,49,78,28,911,3
Räntebärande nettoskuld 3 5113 7121 3781 4401 6281 174
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, % 4,35,33,03,84,33,0
Operativt kassaflöde 779595285183-134389
Operativt kassaflöde per aktie(snitt) 14,711,25,43,4-2,68,5
Data per aktie
Antal stamaktier vid årets slut, st 50 480 35353 140 06453 140 06453 140 06453 140 06445 881 685
Antal aktier genomsnitt, st
Börskurs vid årets slut, kr 59,2060,9060,0055,0072,90
Utdelning, kr 0,000,000,700,600,500,00
Kassaflöde per aktie (snitt), kr -0,796,10-1,402,00-0,805,60
Övrigt
Heltidsanställda vid årets slut 10 63910 0939 7299 50310 0919 231
Medelantal kunder vid årets slut 8 7958 5037 4668 3168 3617 262
Resultaträkningar
Balansräkningar
Kassaflödesanalyser
Segmentsinformation
MSEKQ1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018
Nyckeltal
Rörelseintäkter 1 9861 9481 9311 9801 9381 9121 9281 9181 7081 700
Resultatmått
Rörelseresultat 1121011721009871176457782
Periodens resultat 6349109505319128-24451
Resultat per aktie, kr
Resultat per aktie, SEK, före utspädning 1121102011
Resultat per aktie, SEK, efter utspädning 1121102011
Marginalmått
Rörelsemarginal 5,75,28,95,15,13,79,12,34,54,8
Kapitalstruktur
Soliditet, % 28,329,329,728,228,428,028,027,033,041,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,71,52,51,41,41,02,60,71,42,0
Räntebärande nettoskuld 3 6883 5113 5493 5913 7983 7123 8543 8822 9281 378
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, % 4,44,34,54,65,25,46,07,15,73,0
Operativt kassaflöde 1972961462219522020613633136
Operativt kassaflöde per aktie(snitt) 3,75,62,74,21,84,13,92,60,62,6
Data per aktie
Antal stamaktier vid årets slut, st
Antal aktier genomsnitt, st 49 41552 56253 14053 140 06453 140 06453 140 06453 140 06453 140 06453 140 06453 140 064
Börskurs vid årets slut, kr 59,2059,2060,9060,9060,9060,9060,0060,0060,0060,00
Utdelning, kr 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,70
Kassaflöde per aktie (snitt), kr -3,73-3,790,563,49-1,092,704,001,20-1,900,20
Övrigt
Heltidsanställda vid årets slut 10 23110 63910 92010 8239 99710 09310 66311 2389 4819 729
Medelantal kunder vid årets slut 8 8688 7508 6328 7059 0949 0448 6688 8777 4247 676
Resultaträkningar
Balansräkningar
Kassaflödesanalyser
Segmentsinformation